Publicaties

 • Mertens, H. Omgekeerde ontwikkelingssamenwerking – Braziliaanse methodiek budgetmonitoring naar Nederland. In MO/samenlevingsopbouw Jaargang 30 Nummer 230 Najaar 2011
 • Mertens, H. Slimme coalities tussen welzijn en kunstenaars, interview van Simone Ketelaars met Harry Mertens opgenomen in de publicatie ‘De kracht van cultuur, Effectieve cultuurimpulsen in de wijk’. Den Haag, juni 2011.
 • Mertens, H. en Cadat, M. Bewonersparticipatie van ICT: de buurt Twittert, blogt en mailt, Sociaal bestek januari 2011
 • Mertens, H.; van Steekelenburg, I.; Koldewijn, N. Omgekeerde ontwikkelingssamenwerking, Braziliaanse methodiek slaat aan in Amsterdam Noord, MO Samenlevingsopbouw, oktober 2010
 • Mertens, H. Zilveren kracht van change agents (interview door Yvonne Witter in De ontdekkingsreis, 25 jaar interculturalisatie in de zorg).
 • Aedes-Actiz, juni 2010
 • Mertens, H. De zilveren kracht van allochtone ouderen. In: MO samenlevingsopbouw 2007
 • Hoofdstuk in: Engbersen, R., M. Lodewijks e.a. De zeven uitdagingen van bewonersparticipatie in herstructureringswijken. Een handreiking voor uitvoerende professionals. Ministerie van VWS / ministerie van VROM.
 • Mertens, H. Ideeënmakers slaan terug. In: Tijdschrift voor de sociale sector 7/8 2004.
 • Mertens, H. Tijd voor actie. In: Geron, Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 2004
 • Mertens, H. Een rondje langs de velden. In: Geron, Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 4.4 – 2003
 • Mertens, H. Abschlußbericht EU-Projekt ‘Entwicklung innovativer Konzepte zur sozialen Integration älterer Migranten/innen’, 2003.
 • Mertens, H., en M. Cadat. Een reis van duizend mijlen. Eindrapportage inventarisatie vernieuwende projecten Chinese ouderen. NIZW 2002.
 • Patel, N. en H. Mertens. Living and Ageing in Europe as a minority. NIZW 1998
 • Helena Scott en Harry Mertens. Reaching Out to Europe’s Older Minorities