Mijlpalen

Mijlpalen:
Mede-organisator Oasis Game, een Braziliaanse methodiek voor participatieve wijkontwikkeling, in de ‘Kleine wereld’ in Amsterdam

 • Organisator on line Kunst en Cultuur voor je Wijk Festival
 • Programmacoördinator Actief Ouder Worden
 • Medewerker programma Ruimte voor Contact
 • Medewerker programma Zilveren Kracht
 • Projectcoördinator van het project de Multiculturele Buurt
 • Projectleider van het landelijk programma Allochtone ouderen en voorzieningen
 • Programmacoördinator Multiculturele aspecten van zorg en welzijn
 • Medeoprichter van het European Network on Ageing and Ethnicity
 • Projectcoördinator NL voor het EU-project: Dementia and Black and Minority Ethnic Older People
 • Projectcoordinator NL voor het EU project: Entwicklung innovativer Konzepte zur sozialen Integration älterer Migranten/innen
 • Vertegenwoordiger van Eurolink Age in het Europese Anti Armoede Netwerk
 • Onderzoek naar de positie van ouderen in de stadsvernieuwing
 • Landelijke inventarisatie Flankerend Ouderenbeleid