Videointerviews

Interview door Abdelkader Benali op jubileumbijeenkomst van de Huurdersvereniging Amsterdam

http://www.youtube.com/watch?v=2gkODpSe6RI&list=PL2HLnpFIrKY3rgz2tKXkGgbMxu4D5-MS-&feature=share&index=8

Interview naar prijsuitreiking eerste kunst en cultuur voor je wijk festival (2010)

Interview in de lunch break van het Community Arts symposium, The next step (2010)

http://youtu.be/i2uB9MVQS20

De hazen van Harry (interview door Lin Tabak in 2010)

Interview MatchingEvent 2009 – De kracht van co-creatie (2009)