Videointerviews

Interview door Abdelkader Benali op jubileumbijeenkomst van de Huurdersvereniging Amsterdam

Interview naar prijsuitreiking eerste kunst en cultuur voor je wijk festival (2010)

Interview in de lunch break van het Community Arts symposium, The next step (2010)

De hazen van Harry (interview door Lin Tabak in 2010)

Interview MatchingEvent 2009 – De kracht van co-creatie (2009)