Maandelijks archief: februari 2014

Inspreken over het Hilwiscomplex bij de Commissie Ruimte & Wonen van Stadsdeel Zuid

Op 5 februari heb ik als voorzitter van de Bewonersvereniging Hilwiscomplex ingesproken bij de Commissie Ruimte & Wonen van Stadsdeel Zuid.

2014-02-05 21.50.40

Dit was mijn tekst:

Geachte voorzitter, commissieleden en portefeuillehouder
Dank voor de gelegenheid om het woord te voeren.

Ik ben Harry Mertens, ik spreek hier als voorzitter van de Bewonersvereniging Hilwiscomplex.

Ik wil allereerst mijn waardering uitspreken over het feit dat het Stadsdeel zich heeft bezig gehouden met het Hilwiscomplex en een notitie ‘Stand van zaken Hilwiscomplex 2013’ heeft gemaakt, die de basis vormt voor uw discussie vanavond.

Onze bewonersvereniging heeft het afgelopen twee jaar op een plezierige wijze contact kunnen hebben met de portefeuillehouder, raadsleden en ambtenaren.

Graag wil ik enkele kanttekeningen maken bij de notitie en wat aanvullingen geven.

De nota vrij optimistisch is. Ik zou willen zeggen wat te optimistisch. Als je hem niet al te scherp leest, lijkt het dat het binnenkort allemaal grotendeels opgelost zal zijn. Dat is helaas niet het geval. Ik wil het toelichten en volg daarbij de indeling van de notitie.