Categoriearchief: Activiteiten

Nieuw vrijwilligerswerk

Na vele jaren met veel plezier actief te zijn geweest als bestuurslid van multicultureel ouderencentrum De Hudsonhof wilde ik iets meer praktisch vrijwilligerswerk doen. Ik ben al lang geïnteresseerd in de positie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Het leek mij fijn om niet alleen geld te geven aan projecten die de positie van vluchtelingen proberen te verbeteren maar ook zelf de handen uit de mouwen te steken.

Via een goede vriendin kreeg ik de tip om eens te kijken naar de stichting Blik op talent. Ik was meteen enthousiast toen ik hun website verkende. Na een kennismakingsgesprek heb ik mij opgegeven als coach. Ik heb er veel zin in en ik ga mijn best doen.

Inspreken over het Hilwiscomplex bij de Commissie Ruimte & Wonen van Stadsdeel Zuid

Op 5 februari heb ik als voorzitter van de Bewonersvereniging Hilwiscomplex ingesproken bij de Commissie Ruimte & Wonen van Stadsdeel Zuid.

2014-02-05 21.50.40

Dit was mijn tekst:

Geachte voorzitter, commissieleden en portefeuillehouder
Dank voor de gelegenheid om het woord te voeren.

Ik ben Harry Mertens, ik spreek hier als voorzitter van de Bewonersvereniging Hilwiscomplex.

Ik wil allereerst mijn waardering uitspreken over het feit dat het Stadsdeel zich heeft bezig gehouden met het Hilwiscomplex en een notitie ‘Stand van zaken Hilwiscomplex 2013’ heeft gemaakt, die de basis vormt voor uw discussie vanavond.

Onze bewonersvereniging heeft het afgelopen twee jaar op een plezierige wijze contact kunnen hebben met de portefeuillehouder, raadsleden en ambtenaren.

Graag wil ik enkele kanttekeningen maken bij de notitie en wat aanvullingen geven.

De nota vrij optimistisch is. Ik zou willen zeggen wat te optimistisch. Als je hem niet al te scherp leest, lijkt het dat het binnenkort allemaal grotendeels opgelost zal zijn. Dat is helaas niet het geval. Ik wil het toelichten en volg daarbij de indeling van de notitie.