Inspreken over het Hilwiscomplex bij de Commissie Ruimte & Wonen van Stadsdeel Zuid

1. Het achterstallig onderhoud

Dit is helaas niet opgelost, noch in de hoogbouw noch in de laagbouw. Daar waar dat wel werkzaamheden zijn uitgevoerd, is het vaak zo slecht gedaan dat het inmiddels weer opnieuw moet gebeuren. Dat geldt zeker voor het schilderwerk en het oplossen van de optredende houtrot.

Er wordt vermeld dat de eigenaar akkoord is met het huren van een individuele cv. De gesprekken die, na advies van de Woonbond, door het vaste installateursbedrijf van NUON zijn gevoerd met Rappange, zijn echter door Rappange afgebroken.

Van de 17 woningen die zijn aangeschreven met de Last onder Dwangsom is nu in alle gevallen bezwaar gemaakt.

2. Plannen ingrijpende verbouwing wolkenkrabber

De verhuurder heeft nooit overleg met de bewonersvereniging over dit onderwerp gevoerd. Dat zou wél moeten op basis van de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’.

Op zich is het positief dat dit markante onderdeel van het Hilwiscomplex, waarvan enkele onderdelen in zeer slechte staat zijn, hopelijk goed zal worden opgeknapt.

3. Verwarmingsproblematiek van de woningen in het complex

In de notitie is vermeld dat de totale stook- en servicekosten in 2012 op lopen tot ruim
€ 5000. Helaas blijkt het nog erger. Er is ons zelfs een rekening van € 6597 bekend.

Als bewonersvereniging zijn wij nu al ruim een half jaar bezig om hier van de verhuurder een verklaring voor te krijgen. Tot nu toe vergeefs.

Het zal voor 2013 waarschijnlijk nog veel erger worden met de hoogte van de stookkosten omdat er nu nog maar 59 woningen aan het collectieve systeem zitten.

Als de kozijnen en ramen zo slecht blijven als zij nu zijn, dan heb je maar in beperkte mate van een individuele cv. De warmte vliegt immers het raam uit.

In de notitie wordt de verwachting uitgesproken dat de stookkosten, mede vanwege de inwerking getreden warmtewet, op een normaal niveau zullen komen. Tot nu toe zijn daar nog geen aanwijzingen voor. Als bewonersvereniging hebben wij de verhuurder om informatie gevraagd wat de warmtewet voor de huurders dit jaar gaat betekenen. Ook hierop is tot op heden geen antwoord gekomen.

De Woonbond heeft ons gewaarschuwd dat het voor onze situatie nog wel eens flink tegen zou kunnen vallen.

Tot slot

Voor veel huurders duren de procedures te lang. Zij zijn inmiddels overleden. Gezien de hoge leeftijd van de nog resterende huurder zal dat de komende paar jaar in toenemende mate het geval zijn.

Er zijn veel inspanningen gedaan om financiële middelen voor de wolkenkrabber te vinden. Het zou mooi zijn als dat ook voor de laagbouw wordt gedaan. Dat is immers een gemeentelijk monument. Laten we  alstublieft heel zorgvuldig met het Hilwiscomplex omgaan.

Dank voor uw aandacht.